Prosjekter  
 
  Travel Gallery
Reisegalleriet
  WALKS
  En liten fortelling
  Klinkekulespillet
 
  Utsmykkinger  
 
  Lysfanger
  Dramanatur
   
  Siste utstilling
  CV
  Kontakt
 
   
     
 

 

Filosofiske og allmennmenneskelig problemstillinger har alltid interessert meg. Jeg leter etter den ene delen i en sammenheng som forteller om en større helhetlig opplevelse eller handling.
De visuelle forandringene i arbeidene uttrykker mening om tid.
Ideene forholder seg konkret til rom, steder og områder.
Jeg arbeider mer som en forsker, og tillater at arbeidsprosessen mot ferdig prosjekt tar den tiden det trenger.
Både i to og tredimensjonale arbeider velger jeg forskjellige former for collageteknikk.

Materialene velges ut i fra idé. Derfor har jeg i installasjoner og skulpturprosjekter gjennom årene arbeidet med tre, tekstil, glass, klinkekuler, plast, pigment, leire, papir.

De siste arbeidene mine har vært i papir, og da har kameraet vært et virkemiddel for å visualisere ideen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeg skriver at jeg er her
jeg ser at jeg har vært her

 

As an artist I have always been interested in philosophical and universal questions. I am searching for the one part of a context which tells about an experience or act in its entirety.
The visual changes in my works express the significance of time. My ideas relate to space, different places and areas.

In my work I feel like a researcher, allowing for the process towards a completed project to take it's time. Both in two- and three-dimentional works I choose different forms of collage-techniques, and my choice of materials is a result of the actual basic idea. Thus, in my installations and sculpture projects I have used wood, textile, glass, marbles, plastic, pigment, clay and paper. My latest works are performed in paper, and using the camera has been a way of visualizing my ideas.